tips > DYNAMIEK IN DE KLAS / TEAM

Alle tips (34) TIPS PER FASE

 • KUNSTENAAR EN VMBO DOCENT - TIJDENS
  Kunstenaar Doe een voor- of nagesprek over gedrag van een leerling niet in de groep.

  Gebruikte bouwstenen:
  Dynamiek in de klas / team
  Tip ID #39 UIT DE PARKTIJK

  Tijdens Babaks uitleg over lelijk en mooie geluiden gaat Sadik aan de haal: Kijk me niet zo aan: ik ben geen homo. Babak geeft een schouderklopje: maak je geen zorgen, ik heb een vriendin. Sadik doet weer iets en Babak wordt boos en zegt je zet je 100% in of je gaat maar. Om 14.15 legt Niels de les stil en zet Najoua eruit en bespreekt met de klas dat dit geen doen is. "Wie eruit gezet wordt, komt er niet meer in!'


  Najoua vertrekt met ‘Juf tot volgende week' naar Tamar. Er worden nog 3 leerlingen uit de klas gezet. Ter informatie hieronder de escalatieladder.

   

  Escalatieladder
  In een klas heb je een heleboel verschillende manieren om om te gaan met een ordeverstoring door een leerling; van een leerling even kort en waarschuwend aankijken tot een leerling eruit sturen. Bij alle mogelijkheden die je hebt is het van belang dat je je houdt aan wat je zegt. Veel docenten zeggen "nog een keer en dan vlieg je er uit" en dat drie keer achter elkaar tegen dezelfde leerling. Dat is zinloos dreigen. Als je een dergelijke waarschuwing geeft, moet je die waarschuwing bij de eerstvolgende verstoring ook ten uitvoer brengen. Een ander veelvoorkomend probleem is dat een docent wel waarschuwt, maar vervolgens niet duidelijk maakt wat er gebeurt na die ene keer. Tot slot geven docenten vaak heel veel aandacht aan een ordeverstoorder, waardoor die leerling min of meer "beloond" wordt voor zijn negatieve gedrag en de les wordt onderbroken. Je kunt vaak met hele kleine dingen al een boel bereiken, zonder dat je de les hoeft te onderbreken, bijvoorbeeld door een leerling aan te kijken, door de naam van een leerling te noemen midden in je zin, door naast of achter een leerling te gaan staan enz.

   

  De manier waarop je een leerling vertelt wat je van zijn gedrag vindt bepaalt mede hoe zo'n leerling daar op reageert. De zogenaamde "ik-boodschap" is daarbij het meest effectief: "Ik vind het vervelend dat...."; "Ik zie nu al voor de derde keer.... en vind dat...."; "Je stoort me in mijn verhaal". Je maakt dan duidelijk dat JIJ er last van hebt. De leerling weet daarmee dat jij last van hem hebt en je beroept je op de verantwoordelijkheid van die leerling.

  Om voor jezelf duidelijk te krijgen welke maatregelen je allemaal kunt nemen om ordeverstoringen door een leerling te kunnen managen kun je een escalatieladder maken. Je schrijft eerst alle mogelijke activiteiten die je zou kunnen uitvoeren op en zet de minst ingrijpende onderaan. Bijvoorbeeld "negeren".

   

  Zo'n escalatieladder kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien. Je begint onderaan:
  9. Leerling eruit sturen
  8. Leerling straf geven
  7. Leerlingen na de les laten nakomen
  6. Leerling verplaatsen in de klas (naar voren halen)
  5. Naam noemen, waarschuwen ("Jeroen, dit is de tweede keer dat ik je zie praten. De volgende keer ga je naar voren")
  4. Naam noemen en ik-boodschap ("Jeroen, ik vind het heel vervelend dat je er voortdurend doorheen praat")
  3. Naam noemen, en gelijk doorgaan met de les ("In hoofdstuk 3 zie je, Jeroen, dat ")
  2. Leerling aankijken, even stoppen met de les
  1. Leerling aankijken en ondertussen doorgaan met de les
  0. Negeren


  Deze drie docenten gaan onderling heel verschillend om met autoriteit en escalatie.
  Een kiest voor een rechtstreekse confrontatie: het is 100% of niets. Hij focust daarbij op één op één confrontaties.


  Nummer twee kiest ook voor confrontatie, maar omdat hij leiding geeft aan de groep, moet hij bij een confrontatie de groep ook stil leggen. Daarbij is hij eerder geneigd te gaan toelichten, waarop leerlingen reageren met onderhandelen. Nummer drie, de vertrouwensjuf, steekt veel lager in de escalatie ladder in: Zij probeert met individuele gesprekjes aan de zijkant van klas het ritme van het groepsproces niet te laten verstoren.

   

  Op basis van het nagesprek in het team wordt afgesproken dat alle leerlingen nog een kans krijgen mits er een voorgesprek wordt gehouden. Dit ontwikkelt tot een werkwijze. Ook wordt afgesproken om incidenten individueel te houden, zodat de groep doorkan.


  De voorgesprekken voor de volgende les worden door twee kunstenaars in de klas samen gedaan. Ze beginnen met de vraag ‘hoe voel je je, alles goed? Geen pijn? De leerlingen antwoorden verbaasd dat alles goed is. ‘Mooi dan kun je ook goed recht opzitten want als jij iets voordoet en de anderen hangen er zo bij, dan ga jij toch ook niet laten zien wat jij kan".


  Achteraf zeggen de kunstenaars in de klas dat ze Good Cop, Bad Cop hebben gespeeld. De een is direct en eisend, de ander meer uitleggend en begrijpend.

  Sluit annekdote

 • KUNSTENAAR EN VMBO DOCENT - TIJDENS
  Kunstenaar Houd overzicht over de groep ook als je een leerling individuele aandacht geeft.

  Gebruikte bouwstenen:
  Dynamiek in de klas / team
  Tip ID #40 UIT DE PARKTIJK

  Bij de nabespreking van een opdracht stelt Wicky een vraag over de aanpak van de video opdracht. De videodocent draait zich naar Wicky en begint uitvoering Wicky's vraag te beantwoorden. De aandacht bij de overige 5 groepsleden verslapt en het rumoer neemt toe. De aandacht van de docent blijft op Wicky gericht en raakt de betrokkenheid de rest van de groep kwijt.  Sluit annekdote

 • KUNSTENAAR EN VMBO DOCENT - TIJDENS
  Kunstenaar Voor de rol van vertrouwensfiguur is overeenkomst op leeftijd, sexe of culturele achtergrond een pré.

  Gebruikte bouwstenen:
  Dynamiek in de klas / team
  Tip ID #41 UIT DE PARKTIJK

  Ze noemen me wel juf
  Ze noemen me wel juf en dat ben ik ook, maar ik probeer zo dicht mogelijk bij hen te staan. Bijvoorbeeld als zij niet durven zingen met hun meezingen door tussen hen in te gaan staan en dan zo zacht mee te zingen, dat zij het gaan doen.

   

   

  Sluit annekdote

 • KUNSTENAAR EN VMBO DOCENT - TIJDENS
  Kunstenaar Maak gebruik van de mogelijkheden om als positief rolmodel te fungeren.

  Gebruikte bouwstenen:
  Dynamiek in de klas / team
  Tip ID #42 UIT DE PARKTIJK
  Sluit annekdote

 • KUNSTENAAR EN VMBO DOCENT - TIJDENS
  Kunstenaar Neem als docent en kunstenaar beide verantwoording voor zowel de groepsdynamiek als inhoudelijke invulling.

  Gebruikte bouwstenen:
  Dynamiek in de klas / team
  Tip ID #43 UIT DE PARKTIJK
  Sluit annekdote
vmbo docent Alex vmbo docent Alex
Website door: IZI Services webdesign